Vilans en Kenniscentrum Sport toetsen hun kennis in de praktijk op locatie bij zorginstelling Amstelring

Ouderen die in zorginstellingen verblijven bewegen veel te weinig: van de bewoners van verzorgingshuizen is driekwart inactief, in verpleeghuizen geldt dit zelfs voor 9 van de 10 bewoners. Meer bewegen levert gezondheidswinst, meer zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven op voor de cliënt.

Vilans (kenniscentrum voor langdurende zorg) en het Kenniscentrum Sport kennen de feiten, succesvolle aanpakken en goede voorbeelden in het land. Daarnaast hebben ze veel praktische instrumenten om (medewerkers in) zorginstellingen op weg te helpen bewegen te stimuleren.

Een ZonMW-subsidie maakte het voor Vilans en Kenniscentrum Sport in 2015 mogelijk om de Amstelring locaties Scala en de Makroon te begeleiden en ondersteunen. Het met de praktijk werken aan meer beweging voor ouderen in een zorginstelling leverde twee praktisch getoetste tools op, waar andere zorginstellingen gebruik van kunnen maken: ‘de starterskit’ en ‘het stappenplan’.

samen de was opvouwen Amstelring vindt het belangrijk dat cliënten voldoende bewegen en dat het onderdeel is van verantwoorde zorg. In 2015 hebben de locaties Scala en de Makroon stappen gezet om bewegen (meer) te integreren in de dagelijkse zorg. Vraagstuk was: ‘Wat kunnen we in onze activiteiten en werkwijze aanpassen, zodat we de cliënt tot meer bewegen uitdagen?’ Uitgangspunt is de bestaande situatie waarin zorgmedewerkers, fysio- en ergotherapeuten, het behandelteam en mantelzorgers samenwerken. Irene, teamleider binnen Amstelring bij de locatie Scala, is tevreden met de begeleiding door Vilans en Kenniscentrum Sport en krijgt goede feedback.

 

‘Vanuit de familie krijgen we positieve reacties: “Fijn dat er aandacht is voor bewegen en dat het ook anders kan dan het gymuurtje”.

[fotocredits: Scala – samen de was vouwen]