Voor wie is Kenniscentrum Sport?

Gezond bewegen is de basis voor een vitaal Nederland. Wij helpen het Nederlandse publiek met het bereiken van de beweegrichtlijnen. Voor professionals zijn wij het navigatiesysteem voor de sport: met ons bereik je sneller en effectiever je doel.

Op elke vraag over de inzet van sport en bewegen hebben of vinden wij een antwoord voor je.

Onze belofte

Kenniscentrum Sport staat voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis over sport en bewegen. Wij delen onze kennis graag met onderzoekers, professionals en ook met het grote publiek: iedereen in Nederland met vragen op het gebied van sport en bewegen, vindt bij ons een degelijk, onderbouwd antwoord. Dit gaat over een gezonde en actieve leefstijl, over kwaliteit, maatschappelijke en economische waarde van sport of over bijvoorbeeld sport- en beweegparticipatie.

Wie heeft baat bij onze kennis?

Gemeenten, buurtsportcoaches, partijen in de zorg, sportbonden en verenigingen, professionals en vrijwilligers hebben er baat bij om meer rendement te halen uit de inzet van sport en bewegen. De noodzakelijke (wetenschappelijke) kennis wordt helaas nog te weinig door het werkveld gebruikt. En andersom moet praktijkkennis beter terecht komen bij beleidsmakers en onderzoekers. Daar willen wij wat aan doen.

Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches werken in de wijk of buurt samen met diverse organisaties om meer mensen te laten sporten en bewegen. Zo worden mensen gezonder, actiever en doen zij (weer) mee.
Lees meer

Gemeenten

Beleidsmedewerkers sport hebben te maken met een veranderende samenleving. Dit leidt tot kennisvragen over de inzet van sport en bewegen. Kenniscentrum Sport ondersteunt gemeenten met instrumenten en diensten.
Lees meer

Onderwijs

Hoe kun je als schoolbestuur en vakdocent bijdragen dat kinderen en jongeren voldoende en gevarieerd genoeg bewegen?
Lees meer

Publiek

Kenniscentrum Sport helpt iedereen die wil sporten en bewegen met handige en betrouwbare informatie.
Lees meer

Sportaanbieders

De samenleving verandert. Sportorganisaties moeten opnieuw hun positie bepalen. Het Kenniscentrum Sport helpt hen daarbij door kennis te delen.
Lees meer

Topsport

Onze medewerkers beantwoorden vragen van topsport-coaches na het raadplegen van meerdere onderzoeksverslagen en van een netwerk van wetenschappelijke specialisten.
Lees meer