Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches werken in de wijk of buurt samen met diverse organisaties om meer mensen te laten sporten en bewegen. Zo worden mensen gezonder, actiever en doen zij (weer) mee. Buurtsportcoaches zijn in dienst bij een gemeente, een school, vereniging of stichting.

Wat is een buurtsportcoach?

Buurtsportcoaches zijn lokaal actief in uiteenlopende settings en voor diverse doelgroepen. Ze zijn veelal werkzaam bij sport(uitvoerings)organisaties of in het (basis)onderwijs. Steeds vaker wordt lokaal de keus gemaakt om buurtsportcoaches in te zetten op de verbinding met welzijn of de (gezondheids)zorg. Gemeenten en andere werkgevers kiezen een passende naam voor deze functionaris. Zo zijn er buurtsportcoaches die (lokaal) bekend staan als combinatiefunctionaris, beweegconsulent, leefstijlmakelaar of talentcoach.

Feiten en cijfers buurtsportcoaches

In vrijwel elke gemeente in Nederland zijn Buurtsportcoaches actief, op 8 gemeenten na. Circa 5.800 personen zijn werkzaam als buurtsportcoach, combinatiefunctionaris en/of cultuurcoach, samen goed voor 3.400 voltijds arbeidsplaatsen (fte).

Sinds 2012 kunnen gemeenten via de Brede Impuls Combinatiefuncties (van het ministerie van VWS) lokaal buurtsportcoaches inzetten. Deze buurtsportcoaches kunnen ingezet worden op uitvoerend niveau of op coördinerend/verbindend niveau. Het doel van de regeling is dat buurtsportcoaches een verbinding maken tussen sport en andere sectoren en dat zij een passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen creëren.

Buurtsportcoach van het jaar 2017: Idzard Pruiksma
Door de inzet van Idzard worden kinderen en jongeren in de aandachtswijken in Sneek beter bereikt en gemotiveerd. Niet alleen voor sport en bewegen, maar ook om zelf een actieve rol te spelen in de wijk als vrijwilliger. Via tal van samenwerkingspartners in het sociale domein en social media bereikt hij kwetsbare kinderen en (hang)jongeren.

Kwaliteit en vakbekwaamheid

Kenniscentrum Sport streeft als kennisinstituut naar het verstevigen en verbeteren van de kwaliteit van professionals in het speelveld sport, bewegen en gezondheid. Uiteindelijk bepaalt de kennis en kunde van deze professionals of lokaal het verschil gemaakt wordt. Samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) werkte Kenniscentrum Sport aan een kwaliteitsimpuls voor de Buurtsportcoach. We ontwikkelden acht voorbeeld functieprofielen die buurtsportcoaches, gemeenten en (andere) werkgevers kunnen inspireren en ondersteunen bij de inzet van de buurtsportcoach in een specifieke setting. Daarnaast ontwikkelde kenniscentrum Sport een traject voor het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) van buurtsportcoaches.

Integrale inzet buurtsportcoach

Kenniscentrum Sport biedt een stappenplan voor een integrale inzet van de buurtsportcoach én een reeks inspirerende voorbeeld functieprofielen.
Lees meer

Bekroon je werkervaring

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Je kennis en vaardigheden worden getoetst aan het officiële competentieprofiel. De ervaringsrapportage maakt glashelder wat je weet en kunt.
Lees meer

QuickScan Buurtsportcoach

Op welke doelgroep(en) ligt de focus? Hoe is de kwaliteit van het aanbod? Hoe verhoudt de praktijk zich tot de doelen en hoe is de samenwerking in de wijk? De quickscan biedt inzicht en ontwikkelpunten.
Lees meer

Profielen en competenties buurtsportcoach

8 voorbeeld-functieprofielen voor verschillende settings. Ze zijn bedoeld om buurtsportcoaches, gemeenten en werkgevers te inspireren en ondersteunen bij de inzet van de buurtsportcoach.
Lees meer

De beste aanpak voor de doelgroep

Als buurtsportcoach breng je diverse doelgroepen in beweging. Interessant om te weten welke aanpakken in de praktijk al succesvol zijn gebleken.
Lees meer
Marloes Aalbers

Meer weten?

Neem contact op met Marloes Aalbers

Contact
Marco Barten

Meer weten?

Neem contact op met Marco Barten

Contact