Bekroon je werkervaring

Veel kennis en ervaringen die specifiek zijn voor de buurtsportcoach, zoals het verbinden en samenwerken, leer je in de praktijk. Daar bouw je je ervaring op. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Je kennis en vaardigheden worden getoetst aan het officiële competentieprofiel. De ervaringsrapportage maakt glashelder wat je weet en kunt en is een mooie aanvulling op je CV.

Met een branchecertificaat ben je meer waard. Als buurtsportcoach heb je diverse taken; communiceren, verbinden, organiseren en het opzetten van activiteiten. Een buurtsportcoach draagt veel verantwoordelijkheid en is een belangrijke schakel in het neerzetten van kwalitatief goed sport- en beweegaanbod. Tijdens het uitvoeren van je werk vergroot je continu je kennis en ervaringen. Maar wat is dat nu eigenlijk allemaal waard? Een diploma ‘Buurtsportcoach’ bestaat nog niet.

EVC is de afkorting van Erkenning van Verworven Competenties. Tijdens een EVC-procedure ga je op ontdekkingsreis naar je competenties. Je verzilvert je werkervaring en opgedane kennis in een tastbaar Ervaringscertificaat. Dat is niet alleen handig voor jou, maar ook voor je werkgever. Je werkgever kan met het Ervaringscertificaat nagaan welke taken en functies jij kunt uitvoeren. Het Ervaringscertificaat kan ook een rol spelen in een ontwikkelgesprek of bij de keuze van een training of opleiding. En het vergroot ook nog eens je kansen op de arbeidsmarkt.

Informatie voor de werkgever

EVC is een instrument om in kaart te brengen hoe het is met de competenties van de buurtsportcoach. Lees hoe de werkgever met het EVC-traject kan bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de buurtsportcoach.

Branchecertificaat Buurtsportcoach

Profiel van een buurtsportcoach

Gemeenten en andere werkgevers stellen buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen aan om te bevorderen dat mensen in dorpen, wijken en buurten gaan sporten en bewegen. Zij zijn de professional die partijen verbinden, drempels voor mensen wegnemen en initiatieven nemen om het sport- en beweegaanbod te laten aansluiten bij de behoeften. Een buurtsportcoach is belast met verschillende (clusters van) kerntaken, afhankelijk van het niveau van de functie.

Voor niveau 3 en 4 (mbo) zijn dat:

 1. Planning en organisatie van Sport en Beweeg (S&B) activiteiten en overige gezondheid bevorderende activiteiten;
 2. Uitvoering en begeleiding van S&B activiteiten en overige gezondheid bevorderende activiteiten;
 3. Communiceren;
 4. Deskundigheidsontwikkeling, professionalisering en reflectie.

Voor niveau 5 (hbo) zijn dat:

 1. Onderzoeken en ontwikkelen van het sport- en beweegaanbod en overige gezondheid bevorderende activiteiten;
 2. Coördineren, positioneren en begeleiden van projecten en programma’s ter bevordering van sport en bewegen (als doel en/of als middel);
 3. Samenwerken, afstemmen en ondernemen;
 4. Deskundigheidsontwikkeling en professionalisering.

Om deze taken goed uit te voeren moet een buurtsportcoach over een aantal competenties beschikken. Kenniscentrum Sport heeft in samenwerking met Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en Werkgevers in de Sport een Buurtsportcoach competentieprofiel (pdf) opgesteld.

Tijdens de EVC-procedure dient dit profiel als meetstandaard. Voor elke competentie ga je samen met jouw begeleider bewijslast verzamelen. Deze informatie plaats je in je portfolio. Lees meer over het EVC-traject (zie Instroomcriteria).

Hoe werkt het? De stappen tot een Branchecertificaat

We werken samen met Certiforce, een erkende aanbieder van EVC-procedures. Tijdens de procedure krijg je een begeleider van Certiforce. Gedurende een periode van ongeveer drie à vier maanden verzamel je bewijzen over je kennis, ervaringen en vaardigheden. In deze periode investeer je gemiddeld 40 tot 60 uur om je portfolio te vullen.

Dit verzamelen gebeurt aan de hand van de meetstandaard; het Beroeps Competentie Profiel (BCP). Een onafhankelijk assessor toetst alle verzamelde informatie. Deze assessor beoordeelt en reikt het Ervaringscertificaat uit.

Om in aanmerking te komen voor het branchecertificaat Buurtsportcoach, dien je dit Ervaringscertificaat in bij de onafhankelijke examencommissie.

Instroomcriteria

De kern van het EVC-traject is dat je aantoont dat je de gevraagde competenties bezit. Dat betekent dat je op dit moment werkzaam bent als buurtsportcoach of dat je vergelijkbare werkzaamheden uitvoert. Of dat je tot voor kort deze werkzaamheden hebt uitgevoerd.

Onderdeel van het traject kan zijn dat de assessor op werkbezoek komt. In het geval dat je nu de werkzaamheden niet meer uitvoert, moet je wel een situatie kunnen organiseren (bijvoorbeeld als stagiair of vrijwilliger) waarin je laat zien de gevraagde competenties te bezitten.

Hieronder volgt een uitgebreide omschrijving van de stappen om te starten:

Stap 1 Informatie en/of aanmelding

Je verzamelt informatie over het EVC-traject en kijkt of je je wilt aanmelden voor een intakegesprek. Je kunt alvast een quickscan doen: een korte test om beter te kunnen bepalen of EVC iets voor je is. Wil je meer weten over de voorwaarden voor deelname, neem dan contact op met Kenniscentrum Sport, Marco Barten via marco.barten@kcsport.nl of 06 21649609. Of met Leonie Vree van Certiforce via info@certiforce.nl of telefonisch via 0314-399071.

Quickscan voor de buurtsportcoach

Doe de scan en bepaal snel of het traject Erkenning van Verworven Competenties iets voor je is.

Quickscan BSC

Stap 2 Intake

Je hebt een gesprek met Certiforce, de organisatie die het EVC-traject uitvoert om nog duidelijker te krijgen wat EVC precies is.

 • Wat zou jij willen bereiken met de procedure en is EVC dan het juiste middel voor je?
 • Wat wordt er allemaal van je verwacht als je ermee start? Samen kijk je op welk niveau je functioneert als buurtsportcoach: niveau 3, 4 (MBO) of 5 (HBO).
 • Wie gaat het betalen? Steunt je werkgever je?

Na het intakegesprek beslis je of je wel of geen EVC-procedure begint en op welk niveau je je competenties dan gaat tonen (3, 4 of 5). Zodra Certiforce een getekende opdrachtovereenkomst heeft ontvangen, start het officiële EVC-traject.

Stap 3 Vullen van het portfolio

Je stelt eerst je portfolio samen, een uitgebreide ‘digitale map’  met bewijzen van alles wat je weet en kunt. Waar nodig krijg je daar hulp bij. Wat heb je allemaal aan getuigschriften, verslagen van beoordelingsgesprekken, referenties (wat zeggen andere mensen over je?), diploma’s, deelcertificaten, foto’s, filmpjes, digitale stukken? Wat heb je georganiseerd of gemaakt tijdens je werk als buurtsportcoach en wat kun je daarvan laten zien? Uiteraard moeten alle bewijzen betrekking hebben op de functie van buurtsportcoach en het Beroeps Competentie Profiel (BCP). Certiforce ondersteunt en adviseert bij het samenstellen van het portfolio.

Stap 4 Assessment (beoordeling)

Een onafhankelijke assessor (beoordelaar) komt bij je langs op jouw werkplek om met eigen ogen te zien wat je werk inhoudt en heeft een uitgebreid gesprek met je. Daarvoor heeft hij bekeken wat je bij elkaar hebt verzameld in je portfolio. De assessor legt het naast de meetlat (in dit geval het competentieprofiel voor de buurtsportcoach). Het resultaat is een Ervaringsrapportage en -certificaat waarin staat wat je vakkennis en vaardigheden zijn in relatie tot het competentieprofiel. Er staat dus in wat je ‘waard’ bent en wat er eventueel nog mist.

Stap 5 Ontvangen van Ervaringscertificaat

Aan het eind van het EVC-traject ontvang je een Ervaringscertificaat. Daarmee wordt de EVC-procedure officieel afgesloten. In het ervaringscertificaat staat precies aangegeven over welke kennis en vaardigheden je beschikt, met daarbij een onderbouwing door de EVC-assessor.

Het kan zijn dat je nog net wat competenties mist. Dan krijg je te horen wat je kan doen aan extra activiteiten en/of opleiding om de gaten te dichten.

Stap 6 Branchecertificaat

Met het Ervaringscertificaat is de EVC-procedure officieel afgesloten. Om vervolgens ook nog eens het branchecertificaat Buurtsportcoach te krijgen leg je je Ervaringscertificaat aan een onafhankelijke examencommissie voor. Als je al 100% scoorde op alle onderdelen op je Ervaringscertificaat kom je meteen in aanmerking voor het branchecertificaat. Als er in eerste instantie nog competenties ontbraken leg je naast je Ervaringscertificaat ook de bewijzen van aanvullende scholing voor aan de examencommissie. Als je je branchecertificaat hebt, wordt dit ook geregistreerd in het brancheregister.

Register deelnemers EVC en brancheregister buurtsportcoach

Iedere buurtsportcoach die het EVC-traject doorloopt ontvangt een ervaringsrapportage en een ervaringscertificaat.Het geeft glashelder aan wat je al kunt en in welke richting je je verder kunt ontwikkelen.

De onafhankelijke examencommissie beoordeelt de aanvragen van buurtsportcoaches die alle competenties uit het beroepscompetentieprofiel hebben aangetoond en kent de branchecertificaten toe. Raadpleeg hier het register met een overzicht van alle deelnemers, waaronder degenen die het branchecertificaat buurtsportcoach op niveau 3, 4 of 5 hebben ontvangen.

brancheregister-buurtsportcoach

Kosten

De kosten van het EVC-traject buurtsportcoach zijn €1.100,- exclusief btw.
Je werkgever betaalt (vaak een deel van) de kosten en kan soms subsidie aanvragen bij een branchespecifiek arbeidsmarkt en ontwikkelfonds (A&O fonds). Soms moet jij zelf ook een deel betalen. Die kosten kun je van de belasting aftrekken.

Je zult ook tijd moeten investeren in het EVC-traject. In de pilot in 2016 is gebleken dat het verzamelen van bewijzen van alles wat je kunt en weet en deze als bewijs invoeren in je (digitale) portfolio best wat tijd kost. Op basis van van hun ervaringen en wat kleine verbeteringen in het competentieprofiel verwachten we dat je gemiddeld 40 tot 60 uur investeert. Al met al ben je gedurende een periode van drie à vier maanden er mee bezig.

Veelgestelde vragen over het EVC-traject

 • Wat is een branchestandaard?

  Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Deze standaarden zijn door een branche ontwikkeld en inhoudelijk anders dan de standaarden die gelden voor het mbo (Crebo) of hbo (Croho).

 • Wat is de inhoud van de branchestandaard?

  De opbouw van een branchestandaard is afgeleid van een branche/beroepscompetentieprofiel of functiecompetentieprofiel en bevat de volgende onderdelen:

  • Beschrijving van het beroep;
  • Context;
  • Aard van de werkzaamheden;
  • Resultaat van het beroep;
  • Kerntaken of basistaken of beroepsproducten;
  • Deeltaken of werkprocessen of beroepshandelingen: uitgewerkt naar context, kennis, verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en vaardigheden (uitgewerkt naar toepassen van kennis, probleemoplossende vaardigheden, leer- ontwikkel- en informatievaardigheden en communicatievaardigheden).
 • Hoe kom ik meer te weten over EVC?

  Heb je vragen, neem dan contact op met Kenniscentrum Sport, Marco Barten via marco.barten@kcsport.nl of 06-2164 9609. Hij kan je vraag beantwoorden of je doorverwijzen naar de juiste persoon.

 • Hoe moet ik me aanmelden voor een EVC-traject?

  Als je interesse hebt in het EVC-traject voor buurtsportcoaches doe dan de quickscan. Het is een mooi vertrekpunt om voor jezelf te bepalen of EVC iets voor je is. Daarnaast is het voor de EVC-aanbieder de eerste input voor een eventueel intakegesprek. Na de Quickscan neemt de EVC aanbieder contact met je op om het resultaat van de quickscan te bespreken en de eventuele vervolgstappen.
  Als je op voorhand vragen hebt kun je bij Leonie Vree van Certiforce terecht via info@certiforce.nl of telefonisch via 0314-399071.

 • Mijn werkgever wil niet aan een EVC-procedure meebetalen, kan ik nu toch deelnemen?

  Je kunt ook zelfstandig deelnemen aan een EVC-procedure. Het is mogelijk dat je de kosten kunt aftrekken van je Inkomstenbelasting. Onder het kopje kosten vind je hierover meer informatie.

 • Hoelang duurt een EVC-procedure?

  Een EVC-procedure duurt drie tot vier maanden. Je moet er gemiddeld zo’n 40 tot 60 uur insteken, in werktijd of vrije tijd.

 • Ben ik verplicht een opleiding te volgen na afronding van een EVC-procedure?

  Nee, het volgen van een opleiding is niet verplicht. De EVC-procedure wordt afgerond met een ervaringsrapportage. Deze rapportage geeft glashelder aan wat je kunt en wat je nog zou kunnen ontwikkelen.

 • Wat is het verschil tussen een branchestandaard en een EVC-meetstandaard?

  • Branchestandaarden kunnen zo algemeen zijn dat EVC-aanbieders ze op verschillende manieren kunnen interpreteren. Dit kan leiden tot andere resultaten. Nationaal Kenniscentrum EVC kijkt bij de beoordeling van branchestandaarden als EVC-standaard naar de meetbaarheid van de branchestandaard.
  • Voor goedkeuring als EVC-standaard dient de branchestandaard te zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: beschrijving van het beroep, context, aard van de werkzaamheden, resultaat van het beroep, kerntaken (of basistaken of beroepsproducten), deeltaken (of werkprocessen of beroepshandelingen) uitgewerkt naar context, kennis verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en vaardigheden in termen van resultaten.

Meer algemene informatie over EVC is te vinden op de website van Nationaal Kenniscentrum EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft de branchestandaard buursportcoach goedgekeurd als EVC-standaard.

Contact

Voor meer informatie over het EVC-traject en het branchecertificaat Buurtsportcoach kunt u contact opnemen met Kenniscentrum Sport, Marco Barten via marco.barten@kcsport.nl of 06 2164 9609.

Marco Barten

Meer weten?

Neem contact op met Marco Barten

Contact