Profielen en competenties buurtsportcoach

Buurtsportcoaches zijn lokaal actief in uiteenlopende settings voor diverse doelgroepen. Deze doelgroepen en de bijbehorende doelen die lokaal worden gesteld, bepalen voor een belangrijk deel wat je werkzaamheden zijn en met wie je hiervoor moet samenwerken. Daarom hebben we acht voorbeeld-functieprofielen opgesteld voor verschillende settings. De profielen zijn bedoeld om buurtsportcoaches, gemeenten en (andere) werkgevers te inspireren en ondersteunen bij de inzet van de buurtsportcoach.

Profielen & Competenties

Op www.sportindebuurt.nl staat de volledige informatie over de verschillende profielen en competenties van de buurtsportcoaches. Ook vind je hier voorbeeldprofielen Combifuncties Onderwijs.

Ga naar Sportindebuurt.nl

Of download direct een profiel:

sport(vereniging) | sport & buurt (veiligheid, leefbaarheid, participatie) | gezondheid | jeugdzorg | welzijn (sociaal domein) | senioren en ouderenzorg | aangepast sportenĀ & gehandicaptensport | bedrijfsleven