Gemeenten

Het sportbeleid staat nooit op zichzelf. Als wethouder, ambtenaar in dienst bij de gemeente heb je daar dagelijks mee te maken. Je moet zorgen dat de doelstellingen voor sport- en bewegen op een effectieve en efficiƫnte manier worden gerealiseerd. Ook is sport een van de oplossingen bij maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld in het sociale domein. Dat vraagt om vaardigheden om samen te werken met andere sectoren.

Verder verandert, door toenemende burgerparticipatie, je rol als gemeente flink en moet je ook nog eens de ontwikkelingen op de lange termijn in de gaten houden. De Omgevingswet treedt – naar alle waarschijnlijkheid – in 2021 in werking, maar daarop moet je nu al inspelen.

Een veelzijdige en boeiende opdracht; wij helpen je daar graag mee.

Vind hieronder een aantal van onze producten en diensten:

Beleidswijzer sport en bewegen

De Beleidswijzer Sport en Bewegen: een hulpmiddel voor gemeenten om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.
Lees meer

Financieringswijzer sport en bewegen

De Financieringswijzer: voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.
Lees meer

Monitoring- en evaluatiewijzer sport & bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport & Bewegen (M&E-wijzer): een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.
Lees meer

Trendspotter sport en bewegen

Voor het ontwikkelen van nieuw sportbeleid is dit model een onmisbare tool.
Lees meer

Beleidsmedewerker

Problemen aanpakken in je gemeente is een kwestie van een goede samenwerking tussen betrokken partijen. De inzet van een erkende interventie is hierin een belangrijke stap. Welke sluiten aan op jouw vraagstuk? Je vindt ze hier.
Lees meer