Onderwijs

In de eerste tien levensjaren wordt de basis gelegd voor het sport- en beweeggedrag van kinderen. Ook voor op latere leeftijd. Het onderwijs speelt dan ook een belangrijke rol in het stimuleren van sport en bewegen. Niet alleen tijdens de lessen, maar juist ook in de pauzes en na schooltijd. Ook ouders hebben een voorbeeldrol. Denk alleen al aan het vervoer naar school.

Hoe kun je als schoolbestuur en vakdocent bijdragen dat kinderen en jongeren voldoende en gevarieerd genoeg bewegen?

Bewegen moet je leren!

Het Expertise Centre Sport & Talent van de HAN ontwikkelde samen met een aantal partners een beweegtest en –programma voor leerlingen in het basisonderwijs. Het programma stelt je als vakdocent in staat om binnen je les te differentiëren
Lees meer