Programma Bewegen moet je leren!

Lesprogramma

Idealiter krijgen kinderen oefeningen tijdens de les die aansluiten bij hun beweegniveau, die hen voldoende uitdagen en hen (nog) beter leren bewegen. Als leerkracht is het echter niet altijd eenvoudig om gedifferentieerd les te geven. Het nieuwe lesprogramma is gericht op kinderen van 6 tot 10 jaar en biedt je concrete handvatten in de vorm van leskaarten en filmpjes. Het programma sluit aan bij de principes van het Athletic Skills Model (ASM) en de leerlijnen in het basisdocument bewegingsonderwijs.

Het beweegprogramma is gericht op het individuele niveau van kinderen. De excellente bewegers ontvangen een eigen, uitdagend programma; de reguliere en zwakke bewegers volgen het bestaande onderwijsprogramma. De subgroepen worden gevormd vanuit de bestaande klas.  Dit betekent dat de excellente bewegers, de kinderen zijn die in deze groep de betere bewegers zijn. Afhankelijk van de groepsgrootte bestaat deze groep uit circa 8-11 leerlingen.

Training Beweegprogramma

Interesse om met het volledige programma aan de slag te gaan? Meld je dan aan voor de training.

Meld je aan!

Om een indruk te krijgen van het programma, vind je hier 6 leskaarten en filmpjes:

Leskaarten

 1. Bommenwerper
 2. Ballontikken
 3. Basketbalorkest
 4. Muurbiljart
 5. Stuiterbal
 6. Wipe-out

Video’s die bij de betreffende leskaarten behoren:

 1. Bommenwerper
 2. Ballontikken
 3. Basketbalorkest
 4. Muurbiljart
 5. Stuiterbal
 6. Wipe-out