Programma Bewegen moet je leren!

Lesprogramma

Idealiter krijgen kinderen oefeningen tijdens de les die aansluiten bij hun beweegniveau, die hen voldoende uitdagen en hen (nog) beter leren bewegen. Als leerkracht is het echter niet altijd eenvoudig om gedifferentieerd les te geven. Het HAN Beweegprogramma is gebaseerd op het Athletic Skills model en het basisdocument bewegingsonderwijs, en bestaat uit 108 nieuwe en creatieve leskaarten. Deze leskaarten dagen kinderen uit tot ontwikkeling van verschillende coördinatie vermogens. Het programma sluit aan bij de principes van het Athletic Skills Model (ASM) en de leerlijnen in het basisdocument bewegingsonderwijs.

Het vernieuwende idee achter het programma is dat de ontwikkeling van deze vermogens centraal staat en daarmee kinderen beter te leren bewegen, waarbij de activiteiten in dienst van deze ontwikkeling staan en geen doel op zich zijn. Dit biedt mogelijkheden tot een gevarieerd programma waarbij activiteiten die dezelfde vermogens bevragen ingezet kunnen worden, zonder dat deze activiteiten aan elkaar verbonden zijn ( bijv. geen standaard lessenreeks of leerlijn basketbal, wel activiteiten waarbij vermogens om vaardiger te kunnen worden in basketbal ontwikkeld worden).

Training Beweegprogramma

Interesse om met het volledige programma aan de slag te gaan? Meld je dan aan voor de training.

Meld je aan!

Om een indruk te krijgen van het programma, vind je hier 6 leskaarten en filmpjes:

Leskaarten

 1. Bommenwerper
 2. Ballontikken
 3. Basketbalorkest
 4. Muurbiljart
 5. Stuiterbal
 6. Wipe-out

Video’s die bij de betreffende leskaarten behoren:

 1. Bommenwerper
 2. Ballontikken
 3. Basketbalorkest
 4. Muurbiljart
 5. Stuiterbal
 6. Wipe-out