Trainingen – Bewegen moet je leren

Training lesprogramma en afnemen beweegtesten

Elk kind verdient aandacht, ook in het bewegingsonderwijs. Hoe kun je het bewegende kind nog meer centraal stellen, hun individuele behoefte in kaart brengen en hen op maat bedienen? In deze cursus leer je met welke instrumenten en programma’s je de beweegvaardigheid van kinderen kunt herkennen & ontwikkelen en hoe je dit kunt implementeren in je dagelijkse praktijk!

Bijeenkomst 1 HAN Beweegtest

 • Voorbereidingsopdracht: screening van leerlingen
 • Toelichting op achterliggende visie en meerwaarde HAN beweegtest
 • Ervaren HAN Beweegtest
 • Gebruik en interpretatie van testgegevens
 • Vertaling naar eigen lespraktijk

Bijeenkomst 2 HAN Beweegprogramma (1)

 • Voorbereidingsopdracht: ontwerp creatieve lesactiviteit
 • Ervaren lesactiviteiten van HAN beweegprogramma
 • Toelichting op achterliggende visie en meerwaarde van het HAN Beweegprogramma
 • Herkennen coördinatieve vermogens

Bijeenkomst 3 HAN Beweegprogramma (2)

 • Voorbereidingsopdracht: uitproberen leskaarten
 • Bespreken lesgeefervaring met leskaarten, videobeelden en reacties kinderen.
 • Differentiëren naar een simpelere activiteit en een complexere activiteit en ontwerpen leskaart
 • Vertaling naar eigen lespraktijk

Kosten

 • HAN Beweegtest (bijeenkomst 1) = 100 euro
 • HAN Beweegprogramma (bijeenkomst 2 en 3) = 175 euro
 • HAN Beweegprogramma & HAN beweegtest (alle bijeenkomsten) = 225 euro

Heb je interesse in het volledige lesprogramma en de beweegtest, meld je dan aan voor de training bij of check hun website voor info & cursusdata. De trainingen worden aangeboden door HAN SENECA.