Sportaanbieders

Er komen nieuwe spelers in het veld van sport: naast de traditionele sportverenigingen en sportscholen ontstaat een steeds gevarieerder sport- en beweegaanbod. De samenleving verandert immers en daarmee dus ook de manier waarop mensen sport beoefenen en beleven.

Sportverenigingen werken meer samen met organisaties in onderwijs, zorg, welzijn en cultuur. Voorbeeld geven? Dit vraagt om bijvoorbeeld andere betalings- en abonnementsvormen. Daarnaast heeft de sport te maken met bezuinigingen: sport wordt duurder en minder bereikbaar voor bepaalde groepen mensen.

Een verenigingsvorm als de Open Club in een buurt of wijk biedt ruimte voor deze nieuwe vragen. Hoe kun je organiseren dat die Open Club er ook echt komt?

Integriteit is een ander belangrijk thema in de sport; hoe zorg je voor een veilig sportklimaat? En hoe bestrijd je de schaduwzijden van sport, zoals seksuele intimidatie en matchfixing?

 

Wat doet Kenniscentrum Sport voor Sportaanbieders:

Interventie-eigenaar

Heb jij een aanpak op sport- en beweeggebied die werkt? Meld deze aan word zo beter zichtbaar bij beleidsmakers en uitvoeringsinstanties. Je werkt bovendien ook aan de verbetering van de kwaliteit van je interventie.
Lees meer

Sportsubsidie database

De sportsubsidie database biedt een specifiek overzicht van alle sportgerelateerde subsidiemogelijkheden in Nederland.
Lees meer